Trung tâm Đánh giá & Kiểm định Chất lượng Giáo dục - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-10
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 31
 • Trong tuần: 731
 • Tổng cộng: 217092
Trung tâm Đánh giá & Kiểm định Chất lượng Giáo dục
icon

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Chức năng

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học, về tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và đánh giá chương trình học.
 • Hợp tác trong nước và quốc tế trong các nghiên cứu về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Tên tiếng Anh

CENTER FOR RESEARCH ON EDUCATIONAL EVALUATION AND ACCREDITATION

3. Các vấn đề nghiên cứu

 • Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các phương pháp dạy học tích cực kết hợp với các hình thức đánh giá kết quả học tập của người học;
 • Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các hình thức tổ chức thi cử;
 • Nghiên cứu, tư vấn thiết kế phiếu khảo sát, quy trình thu thập dữ liệu, xử lý, phân tích dữ liệu và viết báo cáo số liệu khảo sát có sử dụng các phần mềm hỗ trợ. 
 • Nghiên cứu lý luận, thự c tiễn và tư vấn cho các trường về công tác đánh giá người dạy, người học, môn học, chương trình đào tạo và công tác cải tiến chất lượng giáo dục nói chung ở cấp cơ sở giáo dục.

Các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn có thế mạnh: đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục; xây dựng và đánh giá chương trình học; phương pháp giảng dạy tích cực và đánh giá kết quả học tập của người học.
 

Nhân sự:

Giám đốc
ThS. Lê Thị Thu Liễu

Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Kim Dung

ThS. Nguyễn Thị Phú

ThS. Lê Thị Ngọc Thương

Cộng tác viên:

GS. TS Đào Văn Lượng

TS. Huỳnh Công Minh

TS. Phạm Xuân Thanh

TS. Lê Văn Hảo

TS. Diane Oliver

TS. Vũ Thị Phương Anh

PGS.TS. Đỗ Thị Hạnh Nga

TS. Đặng Thị Thùy Linh

TS. Đặng Thị Ngọc Lan

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

ThS. Lê Thị Ngọc Nhẫn

 

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>