- VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 425
  • Trong tuần: 1750
  • Tổng cộng: 312470
Sứ mạng

Viện Nghiên cứu Giáo dục là đơn vị nghiên cứu giáo dục có truyền thống và uy tín ở Việt Nam, đặc biệt khu vực miền Nam. Viện nhận được sự đánh giá cao và sự hợp tác hiệu quả của nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Image
                Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nghiên cứu của Viện
Sứ mạng:
Với lịch sử gần 40 năm từ  ngày thành lập, trên nền tảng kế thừa các công trình nghiên cứu và hoạt động của các trung tâm nghiên cứu và sưu tầm trước đây, Viện Nghiên cứu Giáo dục phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong giáo dục ở tất cả các bậc học. Viện hướng đến việc tư vấn và cung cấp các sản phẩm nghiên cứu, các chương trình bồi dưỡng chuyên môn  có chất lượng cao.
Cập nhật ( 16-9-2016)

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>