Nghiệm thu chương trình nghiên cứu - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 366
  • Trong tuần: 1718
  • Tổng cộng: 312438
Nghiệm thu chương trình nghiên cứu


Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá nghiệm thu Chương trình giáo dục đặt hàng của tỉnh Tiền Giang với Viện Nghiên cứu Giáo dục: "Đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục bậc tiểu học tại tỉnh Tiền Giangdo TS. Trần Thanh Đức và TS.Nguyễn Kim Dung làm chủ nhiệm

và 3 đề tài nhánh của Chương trình gồm:

+ Đánh giá chất lượng giáo dục mô hình dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học tại tỉnh Tiền Giang do PGS.TS Ngô Minh Oanh làm chủ nhiệm.

+ Đánh giá hiệu quả giáo dục của mô hình dạy học theo nhóm môn ở bậc tiểu học tại tỉnh Tiền Giang do ThS. Nguyễn Thị Phú làm chủ nhiệm.

+ Đánh giá chất lượng dạy học mô hình tiếng Anh ở bậc tiểu học tại tỉnh Tiền Giang do ThS. Huỳnh Xuân Nhựt làm chủ nhiệm.

Chương trình đánh giá chất lượng giáo dục bậc tiểu học tỉnh Tiền Giang kết hợp đánh giá cả 3 mô hình: dạy 2 buổi/ngày, dạy theo nhóm môn và dạy tiếng Anh mà tỉnh đang đồng thời thực hiện ở bậc tiểu học từ năm học 2008-2009 đến nay. Các đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức các mô hình ở các nước, kinh nghiệm tổ chức ở Việt Nam để làm tiền đề phân tích mô hình đang thực hiện tại Tiền Giang. Chương trình đã thực hiện khảo sát quy mô toàn tỉnh, phân tích thực trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của cả 3 mô hình và những mặt còn tồn tại để đề xuất những lộ trình thích hợp cho cả 3 mô hình nhằm định hướng và tổ chức thống nhất, hiệu quả trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là chương trình nghiên cứu quy mô lớn, Viện Nghiên cứu Giáo dục đã tổ chức nghiên cứu tốt, thực hiện đúng thời hạn và đạt chất lượng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu. Kết quả nghiên cứu của chương trình đóng góp rất lớn cho ngành giáo dục của tỉnh trong việc cải tiến những hạn chế khi tổ chức mô hình và các giải pháp để ngành giáo dục tỉnh tổ chức mô hình hiệu quả hơn.

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>