Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ: - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 530
  • Trong tuần: 1701
  • Tổng cộng: 312421
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ:


Nâng cao chất lượng kiểm tra đánh quá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết cho giáo dục hiện nay. Đánh giá được tầm quan trọng đó, đề tài"Xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng học tập cho học sinh THPTvới qui mô rộng lớn và mang tính ứng dụng được TS. Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục - chủ nhiệm đề tài và các cộng sự tiến hành từ năm 2009. Đề tài này đã được Hội đồng cấp cơ sở thông qua vào ngày 23 tháng 7 năm 2011 và được đề xuất nghiệm thu cấp Nhà nước.

Trên cơ sở đó, ngày 19 tháng 11 năm 2011, tại phòng họp C, Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS Nguyễn Kim Hồng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM) làm Chủ tịch cùng với tám thành viên hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài với sự tham dự của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, các giáo viên phổ thông và các thành viên thực hiện đề tài.

Dựa trên nền tảng lý luận thuộc các lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở lý luận về khái niệm chất lượng học tập của học sinh phổ thông, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập ở bậc phổ thông và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng học tập, tổng quan kinh nghiệm của một số nước phát triển về vấn đề nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đề tài thực hiện các nội dung chính như sau:

-  Xây dựng bộ công cụ các tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học sinh trung học phổ thông theo các mặt:

+ Tiêu chí đánh giá đầu vào

+ Tiêu chí đánh giá quá trình

+ Tiêu chí đánh giá đầu ra

+ Các tiêu chí khác (có liên quan đến chất lượng học tập)

- Điều tra chất lượng và đánh giá thực trạng chất lượng học tập của học sinh thông qua khảo sát tình hình học tập của học sinh trung học phổ thông tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Bước đầu triển khai tập huấn cho giáo viên về bộ công cụ đánh giá chất lượng học tập ở các trường tại Tp. Hồ Chí Minh và hướng dẫn sử dụng các phần mềm trắc nghiệm.

- Đánh giá chất lượng học tập của học sinh ở cấp trung học phổ thông ở một số trường trung học phổ thông tại Tp. Hồ Chí Minh theo các tiêu chí của bộ công cụ.

- Xây dựng website Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập học sinh THPT hỗ trợ những thông tin về tiêu chí đánh giá các nhóm môn: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Toán, Ngôn ngữ và các môn khác đồng thời ra đề thi theo rubrics cho giáo viên, học sinh phổ thông và các thành phần có quan tâm tham khảo.

Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học cao, mang tính khả thi cao, qui mô và góp phần vào việc mở ra cách tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập cho học sinh trung học phổ thông. Kết quả khả quan của đề tài "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông" là dấu hiệu mở đầu cho nhiều định hướng nghiên cứu khoa học hữu ích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>