Kết quả kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng, Khối ngành Luật và Thương mại tại Nhật Bản - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 515
  • Trong tuần: 1801
  • Tổng cộng: 312521
Kết quả kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng, Khối ngành Luật và Thương mại tại Nhật Bản


21-06-2009
TT Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Vào ngày 31/08/2004, Hội đồng Kiểm định Đại học Nhật Bản (JUAA) trở thành cơ quan Đánh giá và Kiểm định đầu tiên được cấp phép đánh giá và kiểm định các trường đại học tại Nhật Bản. JUAA cũng được cấp phép kiểm định các trường Cao đẳng vào ngày 25/01/2007, khối ngành Luật vào 16/02/2007 và Thương mại vào ngày 08/04/2008.

Năm 2008, JUAA đã hoàn tất việc đánh giá và kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng, khối ngành Luật và Thương Mại  với kết quả thu được như sau:

  • Trong số 44 trường đại học đăng ký kiểm định thì có 39 trường đạt chuẩn đánh giá kiểm định do JUAA đặt ra. 5 trường còn nhiều tồn tại cần giải quyết do đó JUAA tạm hoãn đưa ra kết luận kiểm định đối với 5 trường đại học này.

  • Có 5 trường Cao đẳng đăng ký kiểm định, kết quả là tất cả 5 trường đều đạt tiêu chuẩn đánh giá kiểm định do JUAA đặt ra.

  • Trong số 14 trường Luật đăng ký kiểm định thì có 5 trường đạt chuẩn đánh giá kiểm định và 9 trường không đạt tiêu chuẩn đánh giá kiểm định.

  • Có 10 trường Thương mại đăng ký kiểm định và cả 10 trường đều đạt tiêu chuẩn đánh giá kiểm định.

Có thể xem chi tiết về kết quả kiểm định từng trường tại trang web http://ceea.hcmup.edu.vn

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>