Hội đồng Viện - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 569
  • Trong tuần: 1663
  • Tổng cộng: 312383
Hội đồng Viện
icon

Hội đồng Viện Nghiên cứu Giáo dục

Chức năng

Tư vấn cho lãnh đạo Viện về các vấn đề chính sách, định hướng phát triển xây dựng chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục và sư phạm.

Thành phần

1. TS. Nguyễn Kim Dung - Chủ tịch

(Phó viện trưởng Phụ trách Viện, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

2. ThS. Huỳnh Xuân Nhựt - Phó Chủ tịch

(Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

3. TS. Phạm Thị Lan Phượng - Thư ký

(Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục)

4. TS. Nguyễn Ngọc Tài - Ủy viên

(Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ giáo dục)

5.ThS. Lê Thị Thu Liễu - Ủy viên

(Giám đốc Trung tâm Đánh giá, Kiểm định Chất lượng giáo dục và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

6. TS. Phạm Thị Hương -Ủy viên

(Nghiên cứu viên, TT  Đánh giá, Kiểm định Chất lượng giáo dục và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

7. ThS. Hồ Sỹ Anh - Ủy viên

(Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục)

Cập nhật ( 16-09-2016 )

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>