Giới thiệuVIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 589
 • Trong tuần: 1790
 • Tổng cộng: 312510
Giới thiệu

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Viện Nghiên cứu Giáo dục (NCGD) thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Viện Khoa học Giáo dục – cơ sở II được thành lập năm 1976 trên cơ sở của Phân viện Khoa học Giáo dục miền Nam thuộc Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập 11/1975.

          Trong suốt 40 năm qua, Viện luôn gắn bó và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào đạo khu vực phía Nam và cả nước.

          Giai đoạn 1991 – 1997 Viện  mang tên là Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Từ năm 1997 - 1999 Viện là thành viên Đại học Quốc gia TP.Hồ chí Minh; Từ năm 1999 đến nay Viện Nghiên cứu Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng hoạt động chủ yếu của Viện hiện nay là:

- Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn của giáo dục, gắn liền với chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề giáo dục đào tạo các tỉnh phía Nam và hoạt động đào tạo của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nâng cao năng lực cho giảng viên đại học cao đẳng, giáo viên phổ thông, cán bộ quản lí về phương pháp giảng dạy, sử dụng phương tiện dạy học, sử dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy học và tham gia đào tạo Sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

- Đánh giá, thẩm định các công trình nghiên cứu về giáo dục; triển khai các chương trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường học từ Mầm non đến Đại học, tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn giáo dục và chuyển giao công nghệ giáo dục.

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo: quy hoạch phát triển mạng lưới trường học, quy hoạch nguồn nhân lực cho các địa phương, các ngành nghề đào tạo....

- Hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KÌ

 • Từ 1976 - 1979:

- Phân Viện trưởng : Ông Đỗ Đức Uyên

 • Từ 1979 - 1983:

- Phân Viện trưởng :  TS. Nguyễn Duy Minh

 • Từ 1983 - 1986:

- Phân Viện trưởng : PGS. Trần Thanh Đạm

 •  Từ 1986 - 1988:

- Phân Viện trưởng : TS. Võ Quang Phúc

 • Từ 1988 - 1990:

- Phân Viện trưởng :  TS. Nguyễn Gia Quí

 • Từ 1990 - 2000:

- Phân Viện trưởng :  PGS.TS. Đào Trọng Hùng

 • Từ 2001 - 2005:

- Viện trưởng : GS.TSKH. Lê Ngọc Trà

          - Phó Viện trưởng : TS. Nguyễn Thị Quy

·          Từ 2005 đến 2010:   

- Viện trưởng : PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

- Phó Viện trưởng : TS. Nguyễn Kim Dung

·          Từ 2011 đến 2015:   

- Viện trưởng : PGS.TS. Ngô Minh Oanh

- Phó Viện trưởng : TS. Nguyễn Kim Dung

 3. CƠ CẤU TÔ CHỨC CỦA VIỆN

          3.1. Lãnh đạo Viện

- Viện trưởng : PGS.TS. Ngô Minh Oanh

- Phó Viện trưởng : TS. Nguyễn Kim Dung

- Phó Viện trưởng : ThS. Huỳnh Xuân Nhựt

3.2. Hội đồng khoa học và Đào tạo Viện

3.3. Các Trung tâm nghiên cứu và Bộ phận văn phòng

4. NHÂN SỰ: Hiện nay có 25 cán bộ cơ hữu, 3 cán bộ hợp đồng. Trong đó có: 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, còn lại là cán bộ nghiên cứu có bằng thạc sĩ.

        Chi bộ: 07 đảng viên, bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Ngọc Tài

        Công đoàn bộ phận có: 25 công đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

        ThS. Huỳnh Xuân Nhựt.

 

5. CÁC ĐƠN VỊ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

5.1. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non và Phổ thông: Nghiên cứu các vấn đề về tổ chức quản lí, nội dung và phương pháp giáo dục, chương trình, sách giáo khoa giáo dục Mầm non và Phổ thông.

5.2. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Dạy nghề: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học và dạy nghề; chương trình và phương pháp giảng dạy ở bậc Đại học và Dạy nghề.

5.3. Trung tâm Đánh giá và Kiểm định chất lượng Giáo dục: Nghiên cứu các hình thức tổ chức thi cử, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục các trường học.

5.4. Trung tâm Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và chuyển giao công nghệ giáo dục: Nghiên cứu các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, giáo viên phổ thông và mầm non, cung cấp cơ sở lí luận cho hoạt động tư vấn, tổ chức các hoạt động tư vấn học tập và hướng nghiệp trong nhà trường, cung cấp các dịch vụ xã hội về tư vấn tâm lí, giáo dục trẻ em, chuyển giao công nghệ giáo dục.

5.5. Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Giáo dục Quốc tế: Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển giáo dục của các nước; tổ chức các hoạt động liên kết, nghiên cứu, đào tạo và giao lưu về văn hóa giáo dục với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu giáo dục nước ngoài.

5.6. Bộ phận văn phòng: Thực hiện chức năng quản lý hành chính, xây dựng kế hoạch và nội dung công tác, văn thư, lưu trữ, quản trị, tổng hợp và thông tin, cải cách hành chính, thư viện và tài chính của Viện.

6. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
6.1. Nghiên cứu khoa học 
Đến năm 2016, Viện đã thực hiện số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với các lĩnh vực thuộc hệ thống giáo dục: 05 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 92 đề tài cấp Bộ trong lĩnh vực Giáo dục và nhiều đề tài cấp tỉnh, thành phố, trong đó tiêu biểu như:

6.1.1. Các đề tài trọng điểm

   Nghiên cứu phát triển giáo dục Phổ thông vùng dân tộc Khemer ở đồng bằng sông Cửu Long;

   Giải pháp tổ chức hoạt động dạy nghề cho thanh niên nông thôn phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đồng bằng sông Cửu Long.

   Giải pháp đổi mới công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường Cao đẳng và Đại học.

   Nghiên cứu về những tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm và những giải pháp làm giảm thiểu tiêu cực trong giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh.

   Thiết kế phần mềm hỗ trợ ứng dụng CNTT-TT trong dạy học bậc Tiểu học

6.1.2. Các dự án chính

   Nghiên cứu một số vấn đề về giáo dục Trung học cơ sở ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

   Dự án Xây dựng chuẩn giáo dục giáo viên Tiểu học.

   Dự án Biên soạn và thử nghiệm môđun giáo dục và môđun kiểm tra – đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học cho các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm.

   Qui hoạch và phát triển giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận 2003-2010.

   Qui hoạch và phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

   Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

   Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

   Quy hoạch phát triển giáo dục  huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 .

6.1.3. Tổ chức các hội thảo lớn

   Thực trạng và giải pháp giáo dục Tiểu học.

   Đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Trung học phổ thông.

   Xây dựng chương trình đào tạo Đại học.

   Xây dựng hội đồng trường trong trường Đại học.

   Nâng cao chất lượng các môn nghiệp vụ sư phạm trong các trường sư phạm.

   Xây dựng chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ có sử dụng internet.

 • Hội thảo “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ”, 10/2011.
 • Hội thảo “Đổi mới giáo dục Đại học: Những kinh nghiệm của Hoa Kỳ”  - (tổ chức tháng 11/2011), ĐHSP TPHCM.
 • Hội thảo “Khai thác thiết bị dạy học hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông” (tổ chức tháng 11/2011), ĐHSP TPHCM.
  • Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Giáo dục đạo đức trong các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam(tổ chức tháng 12/2012).
   • Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo hệ vừa làm vừa học tại các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam” (tổ chức tháng 12/2013).
   • Hội thảo “Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” (tổ chức tháng 11/2013).
   • Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Vai trò của Cố vấn học tập trong các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam” (tổ chức tháng 12/2014).
   • Hội thảo “Bạo lực học đường-thực trạng và giải pháp khắc phục” (tổ chức tháng 12/2014).
   • Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học TP.HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” (tổ chức tháng 12/2015).
   •  Hội thảo “Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh THPT TP.HCM” (tổ chức tháng 12/2015).
   • Hội thảo “Vận dụng đối sánh trong giáo dục đối với các trường THPT” (tổ chức tháng 11/2015).

 6.2. Chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế: đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Viện Nghiên cứu Giáo dục. 

6.3. Viện đã có quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế:

   Văn phòng giáo dục quốc tế Liên hiệp quốc đặt tại Thụy Sỹ (Interational Bureau of Education – IBE).

   Trường Giáo dục và Giao tiếp – Đại học Josnkosping (Thụy Điển)

   Trường Đại học Melbourne (Australia)

   Viện nghiên cứu Giáo dục quốc tế Cộng hòa liên bang Đức (Institut fusr Internationale Bildungsforschung)

   Viện Nghiên cứu Giáo dục quốc gia Nhật Bản

   Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc

   Viện Giáo dục Hồng Kông

   Viện Giáo dục Đại học Quốc gia Singapore.

   Trường Giáo dục, Đại học Tây Washington (Hoa Kỳ)

   Trường Đại học Luân Đôn  (Anh)

   Trường Đại học Hawaii (Hoa Kỳ)

Với phương thức là hợp tác trao đổi học tập kinh nghiệm, mời các chuyên gia, các giáo sư đầu ngành báo cáo một số chuyên đề cho các trường đại học Việt Nam, liên kết thực hiện một số dự án, tổ chức các hội thảo và các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giảng viên.

6. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ

   Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, trang bị kiến thức, kĩ năng nghiên cứu.

   Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở nhà trường từ Mầm non đến Đại học.

   Giáo dục thẩm mĩ trong nhà trường.

   Đánh giá và kĩ năng đánh giá trong hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

   Kĩ năng soạn thảo các câu hỏi đề thi trắc nghiệm

   Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

   Phương pháp giảng dạy ở Đại học.

   Xây dựng chương trình đào tạo có sự hỗ trợ của Internet

   Cải tiến các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh phổ thông.

 • Lý luận dạy học Đại học
 • Phương pháp giảng dạy tích cực

Tất cả những công trình nghiên cứu, các báo cáo trong hội thảo nội dung các chuyên đề bồi dưỡng đã được tập hợp, phổ biến rộng rãi thường xuyên qua các ấn phẩm do Viện Nghiên cứu Giáo dục phát hành hàng tháng, hàng quí, và cuối năm.

   Thông tin giáo dục quốc tế (1 số /1 tháng)

   Kỉ yếu hội thảo khoa học của các năm

   Kỉ yếu các công trình nghiên cứu khoa học hàng năm

7. CÁC DANH HIỆU ĐƯỢC PHONG TẶNG
       -  Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 2010

 • Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Viện nghiên cứu Giáo dục đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Ban giáo dục hướng nghiệp và Dạy nghề đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm nhân kỉ niệm 10 năm hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển Giáo dục Đào tạo ở phía Nam năm 2000.
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen Ban Giáo dục học Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam đã có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 1991 – 2000.
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen Tập thể cán bộ công chức Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam đã có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 1991 – 2000.
 • Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạotặng Bằng khen Viện Nghiên cứu Giáo dục đã đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển nhà trường giai đoạn 2001 – 2005.
 • Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạocông nhận Viện Nghiên cứu Giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” trong các năm học: 2004-2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
 • Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn Viện Nghiên cứu Giáo dục đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2004 – 2005.
 •  

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>