Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo Khoa Ngữ văn Anh - ĐH Sư phạm Tp.HCM - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 40
  • Trong tuần: 1051
  • Tổng cộng: 153353
Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo Khoa Ngữ văn Anh - ĐH Sư phạm Tp.HCM


18-03-2009
Theo chương trình đánh giá thí điểm 4 chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Tp.HCM, ngày 17/03/2009 Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (CEEA) - Viện Nghiên cứu Giáo dục đã tham gia Đoàn Đánh giá ngoài khoa Ngữ văn Anh tại Trường ĐHSP Tp. HCM. Khoa Ngữ văn Anh - đại diện cho các khoa ngoại ngữ được chọn để đánh giá ngoài thí điểm lần thứ 3 sau khi tiến hành đánh giá ngoài khoa Ngữ văn - Đại diện cho ngành khoa học xã hội và Khoa Giáo dục Mầm Non - đại diện cho ngành đào tạo đặc biệt.

Đoàn đánh giá bao gồm các chuyên gia trong và ngoài trường như sau:

  1. TS. Đoàn Hữu Hải - Phòng Đào tạo ĐHSP Tp. HCM, Trưởng đoàn
  2. TS. Nguyễn Kim Dung - Viện Nghiên cứu Giáo dục, thư ký/tư vấn
  3. Thầy Nguyễn Hải Quân - Khoa Sư phạm - ĐH Cần Thơ, thành viên
  4. Thầy Trần Đình Nguyễn Lữ - Sở GD-ĐT Tp. HCM, thành viên
  5. TS. Vũ Thị Phương Anh - ĐH Quốc Gia Tp.HCM, thành viên
  6. ThS. Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ, quan sát viên

và các quan sát viên là thành viên của CEEA

Đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá một cách khách quan thực trạng của khoa để giúp khoa cải tiến chương trình đào tạo, công tác tổ chức và quản lý. Các chuyên gia được phân công trách nhiệm rà soát lại tiêu chí và đối chiếu với các minh chứng thực tế để đánh giá 7 tiêu chuẩn của bộ Giáo dục dưới góc độ nhà quản lý (Phòng Đào tạo), kỹ thuật (CEEA) người sử dụng lao động (Sở GD-ĐT Tp.HCM) và dưới góc độ đồng nghiệp (ĐH Quốc Gia Tp.HCM, ĐH Cần Thơ).

Trường ĐHSP Tp. HCM giúp các Khoa triển khai thực hiện tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài một mặt nhằm cải tiến chương trình để đáp ứng mục tiêu đào tạo giáo viên THPT theo Luật giáo dục (2005), một mặt là để chuẩn bị cho chương trình đào tạo tích lũy đơn vị học trình theo tín chỉ dự kiến đưa vào hoạt động năm 2010.

Tham khảo các thông tin có liên quan đến chương trình đánh giá khoa Ngữ văn Anh tại website: http://ceea.hcmup.edu.vn/

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>