Thông báo số 2 tổ chức Hội thảo"Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt Nam" Print E-mail
13-09-2010
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM           
Số:     13/ ĐHSP-VUN                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 09 năm 2010
 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức hội thảo khoa học

"GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
                                                GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM"                                                        

Kính gửi:    Ban Lãnh đạo:

-          Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Vụ, Cục chức năng,

-          Các Trường Đại học, Cao đẳng, các Học viện và các Viện Nghiên cứu.

 

Nhằm mục đích tìm kiếm những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khắc phục các yếu kém về mặt quản lý trong ngành và bản thân các trường đại học, cao đẳng, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VUN) tổ chức Hội thảo khoa học: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM".

I.      Mục đích Hội thảo:

Tập hợp đội ngũ những nhà khoa học, người làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, những cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của các học viện, trường, viện nghiên cứu để: Đánh giá thực trạng về vấn đề quản lý hệ thống các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam; Tìm hiểu những mô hình, kinh nghiệm quản lý hiệu quả của các trường đại học, cao đẳng của các nước khu vực, thế giới trong thời gian qua; Đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

II.    Nội dung Hội thảo:

  1. Cơ sở lý luận và thực tiễn hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và quản lý các cơ sở đào tạo thuộc các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam.
  2. Kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học của các nước và những bài học kinh nghiệm về quản lý giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam hiện tại và tương lai.
  3.  Vấn đề tổ chức quản lý, kiểm tra đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo của các trường (đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra...).
  4. Đề xuất những giải pháp về tổ chức quản lý, xây dựng các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học, xây dựng đội ngũ, kiểm tra đánh giá chất lượng... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.
  5. Những vấn đề khác liên quan đến việc nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học của các trường đại học, cao đẳng mà đại biểu quan tâm.  

III.   Một số thông tin chi tiết của Hội thảo:

  1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2010 (ngày chính thức sẽ thông báo sau).
  2. Địa điểm: Tp.Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  3. Quy mô Hội thảo: Tất cả các cơ quan quản lý, Viện Nghiên cứu, Học viện, trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Số lượng đại biểu dự kiến: 500 người.
  4. Đối tượng tham dự:

-          Lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng.

-          Lãnh đạo các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp và các Viện Nghiên cứu.

-          Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp, Viện nghiên cứu và các đối tượng có quan tâm.

  1. Yêu cầu và thể lệ gửi bài tham gia:

-     Bài viết được trình bày trên giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 thống nhất toàn bài, không quá 10 trang đánh máy, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ công tác, điện thoại, email của tác giả.

-     Đại biểu gửi tên Báo cáo tham luận và đăng ký tham dự cho Ban tổ chức trước ngày 30/09/2010

-     Toàn văn bài viết, tham luận gửi về Ban tổ chức hạn chót vào ngày 02/10/2010 bằng hình thức trực tiếp, đĩa mềm hoặc email theo các địa chỉ sau:

Ban Liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam

Văn phòng đại diện - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Địa chỉ: 115 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38236748;                 Fax: 08. 38273833

ĐTDĐ: 0909333189 (gặp cô Phú)  

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it hoặc This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

-     Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chuyển thông báo đến các phòng ban trong đơn vị, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của đơn vị để tham gia.

Nơi nhận:                                                               TM. BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG
-          Như trên;                                                              ĐH & CĐ VIỆT NAM (VUN)
-          Lưu TCHC, Viện NCGD                                          

                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                              

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn
Cập nhật ( 13-09-2010 )
 
Trang chủ - Liên hệ - Webmail - Sitemap
Bản quyền © 2008 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục - Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi rõ nguồn www.ier.edu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-38224813, 38272891 - Fax: 84-8-38273833