Hội đồng Viện Print E-mail
27-11-2007

Chức năng

Tư vấn cho lãnh đạo Viện về các vấn đề chính sách, định hướng phát triển xây dựng chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục và sư phạm.

Thành phần

1. PGS. TS. Ngô Minh Oanh - Chủ tịch

(Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục )

2. TS. Nguyễn Kim Dung - Phó chủ tịch

(Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

3. ThS. Nguyễn Ngọc Tài - Thư ký

(Giám đốc TTNC Giáo dục Đại học)

4. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng - Ủy viên

(Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHSP Tp.HCM)

5. PGS.TS Phạm Xuân Hậu - Ủy viên

(Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Giáo dục)

6. TS. Trần Hoàng - Ủy viên

(Trưởng phòng KHCN&TCKH - Trường ĐHSP TP.HCM)

7. ThS. Phạm Văn XU - Ủy viên

(Phó TP.Quản lý Khoa học, Sở KHCN Tp.HCM)

8. TS. Trần Thanh Đức - Ủy viên

(Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tiền Giang)

9. ThS. Nguyễn Hoài Chương - Ủy viên

(Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.HCM)

10. TS. Trương Công Thanh - Ủy viên

(Giám đốc, TTNC Giáo dục Phổ thông)

 11. TS. Trần Thị Thu Mai -Ủy viên

(Phó Chủ nhiệm Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP Tp.HCM)

12. ThS. Hồ Sỹ Anh - Ủy viên

(Phó Giám đốc TT Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên)

13. ThS. Huỳnh Xuân Nhựt -Ủy viên

(Phó Giám đốc - TT Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế)

Cập nhật ( 19-10-2011 )
 
Trang chủ - Liên hệ - Webmail - Sitemap
Bản quyền © 2008 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục - Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi rõ nguồn www.ier.edu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-38224813, 38272891 - Fax: 84-8-38273833