Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Hội đồng Quốc gia Giáo dục thực hiện Print E-mail
10-02-2009

Hội đồng Quốc gia Giáo dục - Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài "Phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước nhu cầu hội nhập quốc tế". Kết quả nghiên cứu của Đề tài là cơ sở đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp cho giáo dục Việt Nam.

Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (CEEA) - Viện Nghiên cứu Giáo dục được mời tham gia thực hiện nghiên cứu một số nội dung của đề tài. CEEA đã thiết kế một số phiếu hỏi cho các đối tượng như: cán bộ quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục, giảng viên đại học-cao đẳng, giáo viên các trường phổ thông và nghề, sinh viên, cựu sinh viên, học sinh các cấp, phụ huynh, các nhà tuyển dụng... nhằm tìm hiểu thái độ và ý kiến về sự phát triển của giáo dục của nhà trường Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước nhu cầu hội nhập quốc tế; làm rõ những tác động tích cực và những tác động tiêu cực tới nhà trường; những giải pháp cần thực hiện để phát huy các tác động tích cực, hạn chế tiêu cực của cơ chế thị trường để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường tiên tiến mang bản sắc của giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. CEEA cũng tham gia thực hiện khảo sát đối với các đối tượng trên.

Ngoài ra, CEEA cũng tham gia các nghiên cứu điển hình đối với 2 trường cụ thể tại Tp. HCM, vốn là địa phương năng động, hòa nhập nhanh với xu hướng phát triển hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Nội dung nghiên cứu được thực hiện tại các trường (NT):

 1. Viễn cảnh, sứ mạng, chiến lược phát triển của NT
 2. Cơ cấu tổ chức NT
 3. Cơ chế, mô hình quản lí giáo dục - đào tạo (dạy và học) và quản lí tài chính
 4. Chương trình và quá trình dạy học, giáo dục và đào tạo
 5. Quá trình giảng dạy và học tập và đánh giá chất lượng giáo dục trong NT
 6. Chất lượng giáo dục, đào tạo
 7. Môi trường học tập của NT
 8. Các chính sách phát triển GV
 9. Quan hệ cộng đồng, hợp tác quốc tế
 10. Vị thế của NT trong xã hội
 11. Đánh giá tổng quát các tác động của cơ chế thị trường đến NT, đến từng mặt hoạt động của NT, đến từng đối tượng của NT (CBQL, GV, phụ huynh, HS, GV...).  
 12. Nghiên cứu về ban lãnh đạo của NT
 13. Các kiến nghị đề xuất của NT

Phạm vi nghiên cứu: Tất cả các cơ quan giáo dục các cấp trong phạm vi toàn quốc

Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2008 đến hết tháng 4 năm 2009

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thêm về đề tài:

115 Hai Bà Trưng, Q. 1, Tp. HCM

ĐT: 08-38232317, 38277404

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it hoặc This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

(TT Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục)

Cập nhật ( 11-02-2009 )
 
Trang chủ - Liên hệ - Webmail - Sitemap
Bản quyền © 2008 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục - Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi rõ nguồn www.ier.edu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-38224813, 38272891 - Fax: 84-8-38273833