Công nghệ dạy học
Đề xuất giải pháp quản lý và đánh giá chất lượng đối với học sinh phổ thông Việt Nam Print E-mail
17-04-2011
ThS. Hồ Sỹ Anh
Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

(Bài viết đã được đăng kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục ngày 24/2/2011, tại Tp Hải Phòng)

I. Tình hình quản lý chất lượng (QLCL) giáo dục phổ thông Việt nam hiện nay

Nền Giáo dục Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nhiều thế hệ thanh niên, học sinh Việt Nam đã không tiếc tuổi xuân, máu xương của mình để làm nên chiến thắng của dân tộc. Họ sống và chiến đấu không chỉ có kiến thức và kỹ năng học được ở nhà trường mà họ sống và chiến đấu bằng nhân cách và bản lĩnh Việt Nam, tiêu biểu như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc,...Những phẩm chất đó được hình thành từ quá trình lớn lên trong gia đình, quê hương, nhà trường và thực tiễn cuộc sống. Trong hòa bình và xây đựng đất nước, nền giáo dục Việt Nam đã tạo nên lớp người lao động mới, nhiều nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước và đưa Việt Nam hội nhập quốc tế.

Cập nhật ( 17-04-2011 )
Xem tiếp...
 
Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả dạy-học và Nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học Sư phạm Print E-mail
31-08-2010
PGS.TS Phạm Xuân Hậu - CN.Phạm Văn Danh
Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
 
(Bài viết được trích từ Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tăng cường năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với ĐHQG Tp.HCM tổ chức
 
Ứng dụng CNTT vào dạy - học và nghiên cứu khoa học là một xu thế tất yếu của thời đại. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu CNTT không ngừng xây dựng, thiết kế phần mềm dạy học để phục vụ việc dạy - học và nghiên cứu các môn khoa học. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện dạy học, nội dung từng bài học, đối tượng nghiên cứu cụ thể mà chúng ta có phương pháp ứng dụng CNTT với các mức độ và hình thức khác nhau sao cho khoa học và hiệu quả. Báo cáo cũng đề cập tới việc sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong đào tạo, hình thành những phương thức đào tạo mới đang phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay như một nhấn mạnh sự cần thiết bồi dưỡng kiến thức công nghệ cho giáo viên để có đủ khả năng tham gia các hoạt động giáo dục điện tử trong tương lai gần, góp phần phát triển giáo dục Việt Nam đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho nền kinh tế tri thức như chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị đã khẳng định: "... Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ớ các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội"
Cập nhật ( 05-09-2010 )
Xem tiếp...
 
Sử dụng CNTT-VT để nâng cao hiệu quả dạy-học và đổi mới phương thức đào tạo các bậc học Print E-mail
01-05-2009
Phạm Văn Danh
Trung tâm Công nghệ dạy học - Viện Nghiên cứu Giáo dục
 
Bài viết được lấy từ Kỷ yếu hội thảo: "Đánh giá năng lực ICT trong dạy học của đội ngũ giáo viên các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề" tháng 4/2009, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM
 
TÓM TẮT

Đổi mới phương pháp dạy - học là một trong những mục tiêu lớn ngành giáo dục & đào tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay và được Nghị quyết TW2, khoá VIII chỉ ra rất rõ ràng và cụ thể:

"Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên".

 
Cập nhật ( 01-05-2009 )
Xem tiếp...
 
Việc dạy và học môn Tin học trong chương trình phân ban Print E-mail
18-04-2008
ThS Võ Đình Bảy - Phạm Văn Danh
Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm TPHCM  

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa Tin học trở thành môn học chính trong các trường trung học phổ thông (THPT). Có thể thấy, đây là một quyết định đúng đắn trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước. Bài viết này nhằm trình bày cách nhìn của các tác giả trong việc thực hiện chương trình phân ban môn Tin học trong trường THPT nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chọn nghề sau này của học sinh.

Cập nhật ( 19-04-2008 )
Xem tiếp...
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Print E-mail
11-04-2008
TS. Nguyễn Kim Dung
Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường  ĐH Sư phạm TPHCM

Bài phát biểu tại Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng vào năm 2006

Xem tiếp...
 
Trang chủ - Liên hệ - Webmail - Sitemap
Bản quyền © 2008 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục - Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi rõ nguồn www.ier.edu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-38224813, 38272891 - Fax: 84-8-38273833