- VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 520
 • Trong tuần: 1757
 • Tổng cộng: 312477
Cơ cấu tổ chức

 

Cơ cấu tổ chức

Chức năng của các đơn vị nghiên cứu:

 1. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non và Phổ thông: Nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn và chính sách liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, và giáo dục trung học.
   
 2. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Dạy nghề: Nghiên cứu các vấn đề tổ chức đại học và cao đẳng, quản trị đại học, chương trình và phương pháp giảng dạy ở bậc đại học cũng như các chương trình hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên.
   
 3. Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục: Nghiên cứu và tư vấn về các hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường trên các phương diện và các loại hình hoạt động khác nhau.
   
 4. Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và chuyển giao công nghệ giáo dục: Nghiên cứu phát triển, bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm ( NVSP); Công nghệ dạy học cho giảng viên đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông; tư vấn các vấn đề liên quan đến phương pháp học tập, kỹ năng sống, hướng nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên, các vấn đề về đào tạo và bồi dưỡng lại giáo viên.
   
 5. Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Giáo dục Quốc tế: Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển giáo dục của các nước, tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu, đào tạo và giao lưu về văn hóa - giáo dục với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu giáo dục nước ngoài
   
 6. Bộ phận Văn phòng: Thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng, kế hoạch hoạt động của Viện, công tác văn thư lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính kế toán, thư viện và các dịch vụ công cộng, phục vụ hội nghị, hội thảo...  
 
 
 

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>