- VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
 • Đang online: 581
 • Trong tuần: 1770
 • Tổng cộng: 312490
Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ chủ yếu của Viện là: 

 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục và đào tạo, đặc biệt là thực trạng giáo dục ở Việt Nam và các tỉnh, thành phổ phía Nam, góp phần vào việc xây dựng chính sách giáo dục của Nhà nước và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các địa phương.
 2. Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục đại học, đặc biệt là hệ thống các trường sư phạm, công tác đào tạo giáo viên, chương trình, phương pháp dạy và học ở đại học, chú ý đi sâu vào những vấn đề mũi nhọn, những khuynh hướng mới trong giáo dục.
 3. Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở các cấp, hỗ trợ và tư vấn cho các cơ sở giáo dục ở địa phương trong việc cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá và các hoạt động giáo dục khác.
 4. Nghiên cứu những vấn đề về đánh giá, kiểm định chất lượng và giáo dục quốc tế.
 5. Chủ trì chuyên môn, đề xuất và triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả các hướng đi, các thử nghiệm mới trong đào tạo và bồi dưỡng.
 6. Chủ trì chuyên môn một số chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với định hướng nghiên cứu và chức năng của Viện.
 7. Liên kết với các khoa, đơn vị trong trường và các cơ sở nghiên cứu – đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện các dự án, đề tài khoa học và các dịch vụ chuyển giao sản phẩm giáo dục. Tha, gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của Nhà nước và địa phương khi có yêu cầu.
 8. Liên kết đào tạo quốc tế và tổ chức bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp, bậc học với nhiều chương trình và hình thức đào tạo khác nhau. Tổ chức các mô hình thực nghiệm, thực hành sư phạm và thử nghiệm, triển khai áp dụng các hình thức giáo dục tiên tiến, đa dạng đáp ứng nhu cầu xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam.
 9. Tư vấn và đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình, chất lượng giáo dục cho các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường sư phạm và các khoa có đào tạo giáo viên.
 10. Biên soạn các tài liệu, sách báo, tạp chí theo đúng quy định của Trường và Nhà nước nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về giáo dục – đào tạo trong nước và quốc tế, những kết quả nghiên cứu của Viện và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa khoa học giáo dục vào thực tiễn.
 11. Tiến hành các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa để nắm bắt kịp thời tình hình phát triển trên thế giới, tổ chức các lớp bồi dưỡng, seminar, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục nước ngoài, tham dự các hội nghị khoa học quốc tế, giới thiệu những đặc sắc của văn hóa và giáo dục Việt Nam với người nước ngoài trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước.
 12. Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, cái tiến chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và những vấn đề chuyên môn khác về khoa học giáo dục với các tổ chức, trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu ở trong và ngoài nước để thu thập thông tin, liên kết nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo và trao đổi cán bộ khoa học cũng như phát hành và phổ biến các ấn bản về khoa học giáo dục trong và ngoài nước.
 13. Chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, tư vấn về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.
   
 

Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>